લીંબાસીમાં શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની ઉપસ્થિતિમાં કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો

લીંબાસીમાં શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની ઉપસ્થિતિમાં કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 17-Jun-2019 07:03 PM 253

વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં આધુનિક અને સુધારેલી ખેતી દ્ધારા કિસાનોની આવક બમણી કરાશે-શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ઘટાડી ખેડૂતો સપ્રમાણ ઇનપુટ દ્ધારા ઓછા ખર્ચે વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકે છે ....


1