વિદ્યાર્થીઓ માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા " Study At Home"   એપ્લિકેશન  લોન્ચ કરાઇ

વિદ્યાર્થીઓ માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા " Study At Home" એપ્લિકેશન લોન્ચ કરાઇ

vatsalyanews@gmail.com 15-Jul-2020 05:19 PM 31

જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનથી વિધાર્થીઓ માટે રાજ્યમાં પ્રેરણાદાયી પ્રયોગવિદ્યાર્થીઓ માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા " Study At Home" એપ્લિકેશન લોન્ચ કરાઇધોરણ ૦૩ થી ૦૮ તથા ૯ થી ૧૨ ના....


મહેસાણા જિલ્લાની ૧૪ સ્વસહાય જૂથની બહેનોને (સી.એસ.સી) નું ડીજીપે-બાયોમેટ્રીક ડિવાઈસનું નિ:શુલ્ક વિતરણ કરાયું

મહેસાણા જિલ્લાની ૧૪ સ્વસહાય જૂથની બહેનોને (સી.એસ.સી) નું ડીજીપે-બાયોમેટ્રીક ડિવાઈસનું નિ:શુલ્ક વિતરણ કરાયું

vatsalyanews@gmail.com 15-Jul-2020 05:17 PM 15

મહેસાણા જિલ્લાની ૧૪ સ્વસહાય જૂથની બહેનોને કોમન સર્વિસ સેન્ટર (સી.એસ.સી) નુંડીજીપે-બાયોમેટ્રીક ડિવાઈસનું નિ:શુલ્ક વિતરણ કરાયુંજિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, મહેસાણાની દિન દયાળ અંત્યોદય યોજના-રાષ્ટ્રીય ગ્રા....


ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડમાં નોંધાયેલા  બાંધકામ શ્રમિકોને આર્થિક સહાય અપાશે

ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડમાં નોંધાયેલા બાંધકામ શ્રમિકોને આર્થિક સહાય અપાશે

vatsalyanews@gmail.com 14-Jul-2020 06:20 PM 48

ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડમાં નોંધાયેલાબાંધકામ શ્રમિકોને રૂ.૧,૦૦૦/-ની આર્થિક સહાય અપાશેગુજરાત મુખ્યમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ અંતર્ગત અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા. વિભાગના ....


મહેસાણા જિલ્લામાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા ઉભી કરવા માંગતા  ઉમેદવારો અરજી કરો

મહેસાણા જિલ્લામાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા ઉભી કરવા માંગતા ઉમેદવારો અરજી કરો

vatsalyanews@gmail.com 14-Jul-2020 06:17 PM 93

મહેસાણા જિલ્લામાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા ઉભી કરવા માંગતા ઉમેદવારો અરજી કરોનિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ૨૭ જુલાઇથી ૦૫ ઓગષ્ટ સુધી અરજી કરેવર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં ભારત સરકારના નેશનલ મિશન ઓન સસ્ટેને....


મહેસાણા જિલ્લામાં મિયાવાકી પ્રધ્ધતિથી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારની ૯૭૯ હેકટર જમીનમાં ૦૭.૯૮ લાખ રોપાઓનું વાવેતર

મહેસાણા જિલ્લામાં મિયાવાકી પ્રધ્ધતિથી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારની ૯૭૯ હેકટર જમીનમાં ૦૭.૯૮ લાખ રોપાઓનું વાવેતર

vatsalyanews@gmail.com 14-Jul-2020 06:11 PM 39

મિયાવાકી પ્રધ્ધતિ થકી જિલ્લાને હરીયાળો બનાવના નવીન પ્રયોગસંસદ,જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,ગ્રામ વિકાસ એજન્સી નિયામક અને વનઅધિકારી દ્વારામીનીવન દત્તક લઇ રોપા ઉછેરેની જવાબદારી માટે કટિબધ્ધસાંસદની કચેરી કેમ્પસમ....


આયુષ ગ્રામ પ્રકલ્પ કાંસા દ્વારા ઔષીધીય રોપાઓનું વાવેતર કરાયું

આયુષ ગ્રામ પ્રકલ્પ કાંસા દ્વારા ઔષીધીય રોપાઓનું વાવેતર કરાયું

vatsalyanews@gmail.com 14-Jul-2020 11:51 AM 35

આયુષ ગ્રામ પ્રકલ્પ-કાંસા ખાતે આયુષ વન બનાવવા માટે દવાખાનાની ખુલ્લી જગ્યામાં ફેન્સિંગ કરાવી આશરે 100 જેટલા ઔષધીય રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું.,,આ ઔષધીય વન ને ધન્વંતરિ વન નામ આપવામાં આવ્યું છે.જિલ....


મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ સંદર્ભે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ અનીલ મુકીમના અધ્યક્ષ સ્થાને સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ સંદર્ભે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ અનીલ મુકીમના અધ્યક્ષ સ્થાને સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

vatsalyanews@gmail.com 14-Jul-2020 11:26 AM 49

મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડની પરિસ્થિતિ સંદર્ભે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ અનીલ મુકીમના અધ્યક્ષ સ્થાને સમીક્ષા બેઠક યોજાઇજિલ્લાના નાગરિકો માસ્ક,સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ સહિતકોવિડ-૧૯ની સુચવેલ માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાનો અન....


ઉંઝા આઇ.ટી.આઇ ખાતે વિવિધ NCVT અભ્યાક્રમમાં પ્રવેશ માટેની કાનગીરી શરૂ

ઉંઝા આઇ.ટી.આઇ ખાતે વિવિધ NCVT અભ્યાક્રમમાં પ્રવેશ માટેની કાનગીરી શરૂ

vatsalyanews@gmail.com 11-Jul-2020 05:14 PM 31

ઉંઝા આઇ.ટી.આઇ ખાતે વિવિધ NCVT અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટેની કામગીરી ૦૧ જુલાઇ ૨૦૨૦ થી શરૂ થયેલ છે. પ્રવેશ માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ https: //itiadmission. gujarat. gov. in/ વેબસાઇટ દ્બારા ઓનલાઇન પ્રવેશ ફો....


મેઉ ગામમાં મહેસાણા તોલમાપ વિભાગની લાલ આંખ

મેઉ ગામમાં મહેસાણા તોલમાપ વિભાગની લાલ આંખ

vatsalyanews@gmail.com 11-Jul-2020 05:12 PM 29

જલદીપ ગેસ એજન્સી ગોઝારીયા દ્બારા મેઉમાં ઓછો ગેસ આપતા તંત્રના દરોડામહેસાણા તાલુકાના મેઉ ગામમાં ગોઝારીયાની જલદીપ ગેસ એજન્સી દ્બારા વેચાણ કરવામાં આવતા એલ.પી.જી. ગેસ સીલિન્ડરમાં ગેસનો જથ્થો નિયત ૧૪.૨૦૦ કિ....


શહેરી વિસ્તારમાં કોરોનાના સંક્રમણને નાથવા મહેસાણા ટાઉનહોલ ખાતે બેઠક યોજાઇ

શહેરી વિસ્તારમાં કોરોનાના સંક્રમણને નાથવા મહેસાણા ટાઉનહોલ ખાતે બેઠક યોજાઇ

vatsalyanews@gmail.com 11-Jul-2020 04:54 PM 34

મહેસાણા શહેર અને જિલ્લામાં કોરોના વાઇરસનું સંક્રમણ વધતા જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી એચ.કે.પટેલ એ ચિંતા વ્યક્ત કરીમહેસાણા જિલ્લામાં દિવસે-દિવસે કોરોના સંક્રમણ વધતા જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી એચ.કે.પટેલ એ ચિંતા વ્યક્ત ક....