સાબરકાંઠા : કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ધ્વારા યોજાઈ રેલી .

સાબરકાંઠા : કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ધ્વારા યોજાઈ રેલી .

mehulcpatel@vatsalyanews.com 04-Apr-2019 02:06 PM 132

સાબરકાંઠાસાબરકાંઠા લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસ ના ઉમેદવાર રાજેન્દ્ર સિંહ ઠાકોર ની યોજાઈ રેલી...ઉમેદવારી પત્ર ભરવા માટે મોટી સંખ્યા માં કાર્યકરો જોડાયા રેલીમાં....ટુંક સમયમાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોચી પોતાન....


1