મોરવા હડફની કોલેજ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણનુ ઓનલાઇન માર્ગદર્શન આપવામા આવી રહ્યુ છે

મોરવા હડફની કોલેજ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણનુ ઓનલાઇન માર્ગદર્શન આપવામા આવી રહ્યુ છે

amirdeloliya@vatsalyanews.com 15-Apr-2020 03:29 PM 159

પંચમહાલબ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલીયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીઆજે સમગ્ર વિશ્વમાં કોવિડ-19 ને લીધે સમગ્ર માનવજાતના ઇતિહાસમાં એક નવો પડકાર ઉભો થયો છે,Lockdown ના આ સમયગાળા દરમિયાન શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પણ ઘણું નુકસાન થ....


1