નવસારી જિલ્લામાં આજે કોરોનાના17 કેસ નોંધાયા..

નવસારી જિલ્લામાં આજે કોરોનાના17 કેસ નોંધાયા..

priteshpatel@vatsalyanews.com 01-Sep-2020 07:52 PM 251

નવસારી જિલ્લામાં આજે કોરોનાના17 કેસ નોંધાયા..નવસારીમાં નવા 17 કેસ નોંધાયાકુલ કેસ : 913કુલ ડિસ્ચાર્જ : 729કુલ મોત : 90એક્ટિવ કેસ : 93


વાંસદામાં બેંક ઓફ બરોડા માં ખુબજ કડક પગલે સોસોયાલ ડિસ્ટન્સનો અમલ

vatsalyanews@gmail.com 24-Apr-2020 10:58 AM 252

રિપોર્ટર .પ્રિતેશ પટેલવાંસદા તાલુકા ખાતે આવેલ વાંસદામાં બેંક ઓફ બરોડા માં ખુબજ કડક પગલે સોસોયાલ ડિસ્ટન્સ જાળવી રહિયા છે.વાંસદા તાલુકામાં બેંક માં ખેડૂતો પેસા ઉપાડવા માટે ખુબજ નિયમો નું પાલન કરી લોકો લ....


1