પડધરીમાં ચોરે મચાવ્યો શોર સદગુરુ સિલેક્શન માંથી શેરવાની શર્ટ ટીશર્ટ જેવા કાપડાની ચોરી!!!

પડધરીમાં ચોરે મચાવ્યો શોર સદગુરુ સિલેક્શન માંથી શેરવાની શર્ટ ટીશર્ટ જેવા કાપડાની ચોરી!!!

vatsalyanews@gmail.com 17-Dec-2020 06:08 PM 89

શિયાળાની ઋતુમાં ઠંડીની મોસમ મે ઠંડીની લહેર માં સમગ્ર વાતાવરણ ઠંડી ચાદરમાં ઢાંકી દીધું છે તેમ ઠંડીથી લોકો ધ્રુજી રહ્યા છે ત્યારે રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી માં ચોરે કડકડતી ઠંડીમાં કપડાની પણ ચોરી કરી પોલીસ મ....


1