પાલીતાણા શહેરી વિસ્તારમા સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન

પાલીતાણા શહેરી વિસ્તારમા સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન

vatsalyanews@gmail.com 20-Dec-2019 10:38 AM 185

સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર લોકોને સરકારશ્રીની યોજનાઓનો લાભ તાત્કાલિક મળી શકે તેવા હેતુ સાથે પાલીતાણા નગરપાલિકા દ્વારા નગરપાલિકા કચેરી ખાતે તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ સવારના ૯ કલાક થી સાંજના ૫ કલાક સુધી સેવા સે....


નાની પાણીયાળી પ્રા. શાળા માં વિધ્યાર્થીઓ માટે દાતાઓ દ્વારા દાનની સરવાણી

નાની પાણીયાળી પ્રા. શાળા માં વિધ્યાર્થીઓ માટે દાતાઓ દ્વારા દાનની સરવાણી

vatsalyanews@gmail.com 11-Jul-2019 09:00 AM 301

રિપોર્ટર, વિપુલ દવેપાલીતાણા તાલુકાની મોટી પાણીયાળી કલસ્ટરની પેટા શાળા નાની પાણીયાળી પ્રા. શાળામાં અભ્યાસ કરતાં બાળકો માટે દાતા ઓ દ્વારા અનેક વિધ શૈક્ષણિક વસ્તુઓનુ દાન આપવામાં આવ્યુ.ધો.1 માં પ્રવેશ મેળ....


1