રાજયમાં આદર્શ આચાર-સહિંતાની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે- આર.ટી.આઇ.એક્ટિવિસ્ટ સંગઠન

રાજયમાં આદર્શ આચાર-સહિંતાની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે- આર.ટી.આઇ.એક્ટિવિસ્ટ સંગઠન

vatsalyanews@gmail.com 21-Apr-2019 10:22 AM 81

આર.ટી.આઇ.અક્ટિવિસ્ટ સંગઠન સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં ૧૩,૦૦૦ એક્ટિવિસ્ટ સભ્યો સાથે કામગીરી કરી રહ્યા છે. અને મળેલ માહિતીના આધારે આર.ટી.આઇ.અક્ટિવિસ્ટ સંગઠન દ્વારા લેખીતમાં ચુંટણી આધેકારી ને રજુઆત કરી કે હાલમા....


હાર્દિક પટેલ ઉપર હુમલો કરનાર સખ્શ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

હાર્દિક પટેલ ઉપર હુમલો કરનાર સખ્શ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

vatsalyanews@gmail.com 20-Apr-2019 09:55 AM 150

હાર્દિક પટેલ ઉપર હુમલો કરનાર સખ્શ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.આર.ટી.આઇ. એક્ટિવિસ્ટ સંગઠનના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રજાકભાઈ આઇ.બ્લોચને મળેલ બંધારણીય અધિકારીની રૂએ તેમણે લેખીત ફરીયાદ કરેલ છે કે, તા.૧૯/૦૪/૨....


1