કોરોના ઇફેક્ટ, સાબરકાંઠા માં વધુ ત્રણ કેસ અકડો ૧૫૮

કોરોના ઇફેક્ટ, સાબરકાંઠા માં વધુ ત્રણ કેસ અકડો ૧૫૮

beurochif@vatsalyanews.com 22-Jun-2020 06:02 AM 135

કોરોના ઇફેક્ટ, સાબરકાંઠા માં વધુ ત્રણ કેસ અકડો ૧૫૮.પી એચ સી તબીબ કૉવીડ ૧૯ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા હતા.ઇડર તાલુકાના શેરપુર ગામે અમદાવાદ થી આવેલ ૩૦ વર્ષીય યુવાન, ચોરિવાડ પી એચ સી ના એમ ઓ,અને પ્રાતીજ ના ૭....


1