નર્મદા જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ નો વધુ કોઈ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી

નર્મદા જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ નો વધુ કોઈ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી

manojparekh@vatsalyanews.com 12-Jul-2020 06:05 PM 156

સેલંબા મનોજ પારેખ COVID-19 મહામારીને અનુલક્ષીને નર્મદા જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગના એપીડેમીક મેડિકલ ઓફિસરશ્રી ડૉ. આર.એસ.કશ્યપ તરફથી આજે તા.૧૨ મી જુલાઇ, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પ્રાપ્ત થયેલી....


જિલ્લામાં આજે નોંધાયેલ વધુ ૭ પોઝિટીવ કેસો સહિત આજદિન સુધી પોઝિટીવ કેસના દરદીઓની કુલ સંખ્યા ૧૧૦ થઇ

જિલ્લામાં આજે નોંધાયેલ વધુ ૭ પોઝિટીવ કેસો સહિત આજદિન સુધી પોઝિટીવ કેસના દરદીઓની કુલ સંખ્યા ૧૧૦ થઇ

manojparekh@vatsalyanews.com 11-Jul-2020 10:19 PM 286

સેલંબા મનોજ પારેખ COVID-19 મહામારીને અનુલક્ષીને નર્મદા જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગના એપીડેમીક મેડિકલ ઓફિસરશ્રી ડૉ. આર.એસ.કશ્યપ તરફથી આજે તા.૧૧ મી જુલાઇ, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૬:૦૦ કલાકે પ્રાપ્ત થયેલી....


જિલ્લામાં આજે નોંધાયેલ વધુ ૧ પોઝિટીવ કેસ સહિત આજદિન સુધી પોઝિટીવ કેસના દરદીઓની કુલ સંખ્યા ૧૦૩ થઇ

જિલ્લામાં આજે નોંધાયેલ વધુ ૧ પોઝિટીવ કેસ સહિત આજદિન સુધી પોઝિટીવ કેસના દરદીઓની કુલ સંખ્યા ૧૦૩ થઇ

manojparekh@vatsalyanews.com 10-Jul-2020 08:24 PM 380

સેલંબા મનોજ પારેખ COVID-19 મહામારીને અનુલક્ષીને નર્મદા જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગના એપીડેમીક મેડિકલ ઓફિસરશ્રી ડૉ. આર.એસ.કશ્યપ તરફથી આજે તા. ૧૦ મી જુલાઇ, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫:૨૦ કલાકે પ્રાપ્ત થયેલી....


કેળના નકામા થડમાંથી ખેતી ઉપયોગી ખાતર અને ગૃહ ઉપયોગી ચીજવસ્તુઓના નિર્માણ દ્વારા આવક અને રોજગારી

કેળના નકામા થડમાંથી ખેતી ઉપયોગી ખાતર અને ગૃહ ઉપયોગી ચીજવસ્તુઓના નિર્માણ દ્વારા આવક અને રોજગારી

manojparekh@vatsalyanews.com 10-Jul-2020 05:47 PM 163

કેળના નકામા થડમાંથી ખેતી ઉપયોગી ખાતર અને ગૃહ ઉપયોગી ચીજવસ્તુઓના નિર્માણ દ્વારા આવક અને રોજગારી---------------દેડિયાપાડા વિસ્તારના દેશી વૈદોને ઓસડિયાના પ્રોસેસિંગ અને પેકિંગની તાલીમ અને વેચાણ વ્યવસ્થા ....


નર્મદા જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ નો વધુ કોઈ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી

નર્મદા જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ નો વધુ કોઈ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી

manojparekh@vatsalyanews.com 09-Jul-2020 06:47 PM 145

નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19)-------------નર્મદા જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ નો વધુ કોઈ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી-------------ગઈકાલે ચકાસણી માટે મોકલાયેલ તમામ ૫૨ ( બાવન ) સેમ્પલના રિપોર્ટ આજે ને....


જિલ્લામાં આજે નોંધાયેલ વધુ ૪ પોઝિટીવ કેસો સહિત આજદિન સુધી પોઝિટીવ કેસના દરદીઓની કુલ સંખ્યા ૧૦૨ થઇ

જિલ્લામાં આજે નોંધાયેલ વધુ ૪ પોઝિટીવ કેસો સહિત આજદિન સુધી પોઝિટીવ કેસના દરદીઓની કુલ સંખ્યા ૧૦૨ થઇ

manojparekh@vatsalyanews.com 09-Jul-2020 05:41 PM 138

જિલ્લામાં આજે નોંધાયેલ વધુ ૪ પોઝિટીવ કેસો સહિત આજદિન સુધી પોઝિટીવ કેસના દરદીઓની કુલ સંખ્યા ૧૦૨ થઇ આજની સ્થિતિએ રાજપીપલા કોવિડ હોસ્પિટલ ખાતે કુલ ૧૪ દરદીઓ સારવાર હેઠળ ગઈકાલે ચકાસણી માટે મોકલાયેલા ૪૫ સેમ....


સાગબારા-ડેડિયાપાડા તાલુકાના ગામોને મીઠા પાણીની તાપી આધારિત યોજનાની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું.

સાગબારા-ડેડિયાપાડા તાલુકાના ગામોને મીઠા પાણીની તાપી આધારિત યોજનાની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું.

manojparekh@vatsalyanews.com 08-Jul-2020 11:59 AM 74

નર્મદા: સાગબારા-ડેડિયાપાડા તાલુકાના ગામોને મીઠા પાણીની તાપી આધારિત યોજનાની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું.રિપોર્ટર: મનોજ પારેખ સેલંબાસાગબારા-ડેડિયાપાડા તાલુકાના ગામોને મીઠા પાણીની તાપી આધારિત યોજન....


તિલકવાડા ખાતે નર્મદા જિલ્લા નિવૃત કર્મચારી મંડળટ્રસ્ટ ની બેઠક યોજાઈ

તિલકવાડા ખાતે નર્મદા જિલ્લા નિવૃત કર્મચારી મંડળટ્રસ્ટ ની બેઠક યોજાઈ

manojparekh@vatsalyanews.com 07-Jul-2020 08:58 PM 90

તિલકવાડા ખાતે નર્મદા જિલ્લા નિવૃત કર્મચારી મંડળટ્રસ્ટ ની બેઠક યોજાઈજાણીતા કથાકાર પૂ .વિરન્ચિ પ્રસાદ શાસ્ત્રી, જાણીતા પત્રકાર લેખક દીપક જગતાપ તથા પ્રમુખ છગનભાઇ વણકર નુ શાલ ઓઢાડી સન્માન કરાયુનવા હોદ્દેદ....


નર્મદા જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ નો વધુ કોઈ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી

નર્મદા જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ નો વધુ કોઈ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી

manojparekh@vatsalyanews.com 06-Jul-2020 05:59 PM 252

નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19)----------નર્મદા જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ નો વધુ કોઈ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી----------સારવાર હેઠળના સાજા થયેલા ૩ દરદીઓને આજે અપાયેલી રજા : આજની સ્થિતિએરાજપીપલા ....


દેડીયાપાડાના દાભવણ ગામેથી મારૂતી ઝેન ગાડીમાંથી ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી દેડીયાપાડા પોલીસ

દેડીયાપાડાના દાભવણ ગામેથી મારૂતી ઝેન ગાડીમાંથી ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી દેડીયાપાડા પોલીસ

manojparekh@vatsalyanews.com 06-Jul-2020 01:46 AM 107

દેડીયાપાડાના દાભવણ ગામેથી મારૂતી ઝેન ગાડીમાંથી ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી દેડીયાપાડા પોલીસસેલંબા મનોજ પારેખપો.સ.ઇ. એ.આર.ડામોર દેડીયાપાડા તથા સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીંગમાં હતા ....