પાઇપ બાઇક પર પડતાં ચાલક નું મૌત.

પાઇપ બાઇક પર પડતાં ચાલક નું મૌત.

vatsalyanews@gmail.com 13-May-2019 11:34 AM 116

સાણંદ તાલુકાના વિરોચનનગર ગામના પાટિયા પાસે ટ્રેલર હાઇવે પર ઝડપથી પસાર થઇ રહ્યું હતું. તે સમયે બાઇક લઈ બે યુવકો પસાર થઇ રહ્યા હતા. ત્યારે ટ્રકે સાઈડ કાપતા પાઈપને બાંધેલો પટ્ટા તૂટી જતા ટ્રકમાંથી પાઈપ બ....


1