સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મહિસાગર જિલ્લાના છ તાલુકામાં ભાજપ નો ભગવો લહેરાયો

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મહિસાગર જિલ્લાના છ તાલુકામાં ભાજપ નો ભગવો લહેરાયો

kotharimahmmadamin@vatsalyanews.com 03-Mar-2021 06:32 PM 69

મહીસાગર...મહીસાગર જિલ્લામાં ભાજપનો કેસરિયો લહેરાયો કોંગેસના સુપડા સાફ..મહીસાગર જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચુટણીમાં ભાજપનો થયો ભવ્ય વિજય ભાજપના તમામ કાર્યકર્તાઓ તેમજ....


1