ક્રાઈમ બ્રાન્ચના દારૂની ભઠ્ઠીઓ પર દરોડા

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના દારૂની ભઠ્ઠીઓ પર દરોડા

vatsalyanews@gmail.com 14-May-2019 03:13 PM 336

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સરસ્વતી તાલુકાના અઘાર ગામે દારૂની ભઠ્ઠીની ૩ જગ્યા પર દરોડા પાડ્યા. જેમાં ૧૧ હજાર લીટર દારૂનો કાચો માલ (વાંસ)નો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે દરોડા પાડતા ભઠ્ઠી પર હાજર એક શખ્સ ઝડપાયો હત....


1