નાના વેચાણકાકોને વિનામૂલ્યે છત્રી આપવાની યોજનાનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ સતલાસણા ખાતે યોજાયો

નાના વેચાણકાકોને વિનામૂલ્યે છત્રી આપવાની યોજનાનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ સતલાસણા ખાતે યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 26-Sep-2020 03:09 PM 151

સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યાણના અંતર્ગત ખેડુતો અને ખેતમજૂરો માટે સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના,કાંટાળી વાડ તથા નાના વેચાણકાકોને વિનામૂલ્યે છત્રી આપવાની યોજનાનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ સંસદસભ્ય સર્વેઓની ઉપસ્થિતિમા....


સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યાણના અંતર્ગત મહેસાણા અને સતલાસણા ખાતે કાર્યક્રમ યોજાશે

સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યાણના અંતર્ગત મહેસાણા અને સતલાસણા ખાતે કાર્યક્રમ યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 24-Sep-2020 04:20 PM 160

સાત પગલાં ખેડુત કલ્યાણના અંતર્ગત ખેડુતો અને ખેતમજૂરો માટે સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના,કાંટાળી વાડ તથા નાના વેચાણકારોને વિનામૂલ્યે છત્રી આપવાની યોજનાના લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે. મહેસાણા જિલ્લ....


સતલાસણા ખાતે શૈક્ષણિક કાર્ય માટે ભાડે મકાન આપવા અરજી કરો

સતલાસણા ખાતે શૈક્ષણિક કાર્ય માટે ભાડે મકાન આપવા અરજી કરો

vatsalyanews@gmail.com 21-Jul-2020 05:20 PM 232

અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર હસ્તક આદર્શ નિવાસી શાળા અનુસૂચિત જાતિ કુમાર સતલાસણા ખાતે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના નવા સત્રથી ધો- ૯ અને ૧૦ ના કુલ ૮૦ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવાનો થાય છે. તે માટે આશરે ૮૦....


સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરી

સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરી

vatsalyanews@gmail.com 03-Jun-2020 11:58 AM 340

સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરીતકનીકીના માધ્યમથી છેવાડાની શાળાને જીવંત રાખીવોટસઅપના માધ્યમ થકી બાળકો સાથે ચિંતન અને ડોક લીન્ક થકી પ્રવેશ પ્રક્રિયાની અનોખી પહે....


1