સતલાસણા ખાતે શૈક્ષણિક કાર્ય માટે ભાડે મકાન આપવા અરજી કરો

સતલાસણા ખાતે શૈક્ષણિક કાર્ય માટે ભાડે મકાન આપવા અરજી કરો

vatsalyanews@gmail.com 21-Jul-2020 05:20 PM 109

અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર હસ્તક આદર્શ નિવાસી શાળા અનુસૂચિત જાતિ કુમાર સતલાસણા ખાતે વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના નવા સત્રથી ધો- ૯ અને ૧૦ ના કુલ ૮૦ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવાનો થાય છે. તે માટે આશરે ૮૦....


સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરી

સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરી

vatsalyanews@gmail.com 03-Jun-2020 11:58 AM 217

સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરીતકનીકીના માધ્યમથી છેવાડાની શાળાને જીવંત રાખીવોટસઅપના માધ્યમ થકી બાળકો સાથે ચિંતન અને ડોક લીન્ક થકી પ્રવેશ પ્રક્રિયાની અનોખી પહે....


1