સાધલી મદીના મસ્જિદ અને કબ્રસ્તાન કમિટી દ્વારા સબેબરાતને લઇ મુસ્લિમ સમાજને ખાસ અપીલ.

સાધલી મદીના મસ્જિદ અને કબ્રસ્તાન કમિટી દ્વારા સબેબરાતને લઇ મુસ્લિમ સમાજને ખાસ અપીલ.

khatrifaijmohammed@vatsalyanews.com 07-Apr-2020 11:34 AM 603

આગામી ગુરુવારે શબે બરાત તહેવારે તમામ મુસ્લિમ બિરાદરો ને લોકડાઉન નું પાલન કરી ઘરેજ રહી ઈબાદત કરવા ટ્રસ્ટીઓની આપીલ.મોટી રાત્રે ઈબાદત કરી કોરોના નાબૂદ થાય તે માટે ખાસ દુઆ કરવા સાધલી મદીના મસ્જિદ અને કબ્ર....


ફૈઝ યંગ સર્કલ કરજણ.મુસ્લિમ એસોસિએશન કરજણ અને કરજણ પોલીસ સ્ટાફ સાથે રહી જરૂરિયાત મંદોને કીટ વિતરણ કરાઈ.

ફૈઝ યંગ સર્કલ કરજણ.મુસ્લિમ એસોસિએશન કરજણ અને કરજણ પોલીસ સ્ટાફ સાથે રહી જરૂરિયાત મંદોને કીટ વિતરણ કરાઈ.

khatrifaijmohammed@vatsalyanews.com 05-Apr-2020 08:29 PM 107

કરજણ ખાતે લોકડાઉનને લઈ કરજણ ફૈઝ યંગ સર્કલ.કરજણ મુસ્લિમ સમાજ એસોસિએશન અને કરજણ પોલીસ સ્ટાફ સાથે રહી કોઈપણ જાતના હિન્દૂ મુસ્લિમના ભેદભાવ વગર જરૂરિયાત મંદ લોકોને કિતનું વિતરણ કરવામાં આવ્યુંઆજરોજ કરજણ ખાત....


ભરૂચથી એમ પી જતા મજૂર વર્ગને ખ્વાજાકા લંગર એન જી ઓ દ્વારા ચપ્પલ અને નાસ્તાની સેવા અપાઈ.

ભરૂચથી એમ પી જતા મજૂર વર્ગને ખ્વાજાકા લંગર એન જી ઓ દ્વારા ચપ્પલ અને નાસ્તાની સેવા અપાઈ.

khatrifaijmohammed@vatsalyanews.com 01-Apr-2020 05:06 PM 223

શિનોર તાલુકાના સાધલી ખાતે ભરૂચથી ચાલતા એમ પી જવા નીકળેલ મજૂરવર્ગને સાધલીના એન જી ઓ ખ્વાજાકા લંગરના યુવાનો દ્વારા નાસ્તા અને પગરખાંની સુવિધા આપવામાં આવી હતીકોરોના વાઇરસને લઈ સમગ્ર વિશ્વમાં હાહાકાર મચી ....