ડાંગ. સુબીર તાલુકાના મોખામાળ ખાતે બાળલગ્ન અટકાવતુ બાળસુરક્ષા તંત્ર

ડાંગ. સુબીર તાલુકાના મોખામાળ ખાતે બાળલગ્ન અટકાવતુ બાળસુરક્ષા તંત્ર

madanvaishnav@vatsalyanews.com 10-May-2019 12:13 PM 87

સવાંદદાતા. મદન વૈષ્ણવ ગાઢવી અને બીજુરપાડા બાદ મોખામાળ ગામે પણ બાળલગ્ન અટકાવતુ પ્રશાસન : બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ-૨૦૦૬ની જાણકારી સાથે બાળલગ્નથી ઉદ્‍ભવનારી સમસ્યા અંગે સમજૂતી અપાઇ : આહવાઃ તાઃ ૧૦ઃ ડાંગ ....


ડાંગ .સુબીર તાલુકાના આમથવા ગામની પ્રસૂતા ની 108 માં પ્રસુતિ કરાવી

ડાંગ .સુબીર તાલુકાના આમથવા ગામની પ્રસૂતા ની 108 માં પ્રસુતિ કરાવી

madanvaishnav@vatsalyanews.com 08-May-2019 02:47 PM 87

સવાંદદાતા મદન વૈષ્ણવઆમથવા ગામની પ્રસુતા ને આકસ્મિક દુખાવો ઉપડતા 108 ઇએમટી દ્વારા સફળ પ્રસૂતિઘર ના સભ્યોએ માન્યો 108 ઇએમટી ના કર્મચારીઓ નું આભાર ડાંગ જિલ્લામાં સુબીર તાલુકામાં આવેલ આમથવા ગામની એક મહિલા....


1