જોગ ડુંગરીવાળા બાપુની ૪૨ મી નિર્વાણ તિથી મહોત્સવ.

જોગ ડુંગરીવાળા બાપુની ૪૨ મી નિર્વાણ તિથી મહોત્સવ.

vatsalyanews@gmail.com 30-Apr-2019 10:23 AM 403

શ્રી બગથળા સંપુટ મંડળ દ્વારા વૈશાખ સુદ-૧૦ ને મંગળવાર, તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૯, ને સવારે ૦૮:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ કલાક સુધી અખંડ રામધૂન જપ યજ્ઞ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.કાર્યક્ર્મ ની રૂપરેખા:-દિપ પ્રાગટય:- સવંત ૨....


1