સમસ્ત SC સમાજ તથા જાંદલા ગામનું ગૌરવ

સમસ્ત SC સમાજ તથા જાંદલા ગામનું ગૌરવ

vatsalyanews@gmail.com 18-May-2020 12:00 AM 253

અહેવાલ... દશરથ વાઘેલાપરમાર કમળાબેન દેવરાજભાઈ ધો.૧૨ સાયન્સ માં ૭૮% ટકા સાથે ગાયત્રી હાઈસ્કૂલ થરાદ મા ફર્સ્ટ નંબરે આવેલ છે. સતત કઠિન પરિશ્રમ અને મહેનત અને માતાપિતા ના સાથ અને સહકારથી કમળાબેન ને ભણવા માટ....


1