બનાસકાંઠામાં પ્રધાનમંત્રી જનઆરોગ્ય યોજનાના ડમી કાર્ડ બનાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું.

બનાસકાંઠામાં પ્રધાનમંત્રી જનઆરોગ્ય યોજનાના ડમી કાર્ડ બનાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું.

vatsalyanews@gmail.com 28-Nov-2019 09:46 AM 158

બનાસકાંઠાના લાખણીમાં આયુષમાન ભારત પ્રધાનમંત્રી જનઆરોગ્ય યોજનાના ડમી કાર્ડ બનાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે. થરાદની આસ્થા હોસ્પિટલમાં આયુષમાન મિત્ર તરીકે કામ કરતા નરેશ ચૌધરીએ તેના મિત્ર ભરત કુમરેચા સાથે મળી....


1