કોમી એકતા માં દરાર પાડવા જેવા સમાચારો પ્રસિદ્ધ કરનાર ખાનગી ચેનલ વિરુદ્ધ  દાખલ કરવા રજૂઆત

કોમી એકતા માં દરાર પાડવા જેવા સમાચારો પ્રસિદ્ધ કરનાર ખાનગી ચેનલ વિરુદ્ધ દાખલ કરવા રજૂઆત

vatsalyanews@gmail.com 18-Jun-2020 07:35 PM 170

કોમી એકતા માં દરાર પાડવા જેવા સમાચારો પ્રસિદ્ધ કરનાર ખાનગી ચેનલ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવા માટે ઉપલેટા સુની મુસ્લિમ સમાજ પોલીસમાં કરી ફરિયાદસમગ્ર દેશમાં હાલ કોરોનાવાયરસ અંતર્ગત દેશના વડાપ્રધાન થી લઇ દેશના....


1