વડાલી ખાતે જીગ્નેશ મેવાણી ની જાહેર સભા યોજાઈ.

વડાલી ખાતે જીગ્નેશ મેવાણી ની જાહેર સભા યોજાઈ.

vatsalyanews@gmail.com 25-Jun-2019 12:44 AM 318

સાબરકાંઠાજિલ્લા ના વડાલી ખાતે ધારાસભ્ય "જીગ્નેશભાઈ મેવાણી" નું સન્માન સત્કાર તથા જાહેર સભા અને "રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ" સંગઠન નિર્માણ અને વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું..


1