વડાલી નું હોલસેલ શાકભાજી માર્કેટ તારીખ ૧૩ અને ૧૪ બે દિવસ બંધ રહેશે

વડાલી નું હોલસેલ શાકભાજી માર્કેટ તારીખ ૧૩ અને ૧૪ બે દિવસ બંધ રહેશે

beurochif@vatsalyanews.com 11-Jan-2021 08:59 PM 152

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ બ્યુરો સાબરકાંઠાવડાલી નું હોલસેલ શાકભાજી માર્કેટ તારીખ ૧૩ અને ૧૪ બે દિવસ બંધ રહેશેવડાલી માં આવેલ ભગીરથ શાકભાજી માર્કેટ સાબરકાંઠા જિલ્લાનું હોલસેલ શાકભાજી માર્કેટ છે, આ માર્કેટ માં આજુબા....


વડાલી પોલીસે બળાત્કારના ગુન્હામાં છેલ્લા ચાર વર્ષ થી નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપ્યો

વડાલી પોલીસે બળાત્કારના ગુન્હામાં છેલ્લા ચાર વર્ષ થી નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપ્યો

beurochif@vatsalyanews.com 17-Dec-2020 11:03 PM 194

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ બ્યુરો, સાબરકાંઠાસાબરકાંઠા વડાલી પોલીસે છેલ્લા ચાર વર્ષ થી નાસતો ફરતો બળાત્કાર જેવા ગુન્હા ના આરોપી ને ઝડપ્યોસાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી પોલીસે છેલ્લા ચાર એક વર્ષથી નાસતો ફરતો આરોપી ખેરોજ ....


સાબરકાંઠા વડાલી પોલીસે પૂરું પાડ્યું માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ

સાબરકાંઠા વડાલી પોલીસે પૂરું પાડ્યું માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ

beurochif@vatsalyanews.com 17-Dec-2020 10:32 PM 189

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ બ્યુરો, સાબરકાંઠાસાબરકાંઠા વડાલી પોલીસે પૂરું પાડ્યું માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણસાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી પોલીસ નું માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કે જે અસ્થિર મગજ ના કારણે પરિવાર થી બે માસ થી છૂટા ....


સાબરકાંઠા ના વડાલી પોલીસ દ્વારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યું

સાબરકાંઠા ના વડાલી પોલીસ દ્વારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યું

beurochif@vatsalyanews.com 08-Aug-2020 12:41 PM 249

સાબરકાંઠા ના વડાલી પોલીસ દ્વારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યુંકોરોના કેસ જ્યારે દિન પ્રતિદિન વધતા હોઈ કોરોના સંક્રમણ રોકવા વાહન ચેકીંગ દરમિયાન વડાલી પોલીસ દ્વારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યું તેમજ લોકોને કોરોન....


1