ભરોડ ગામે ધ્વજ વંદન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો

ભરોડ ગામે ધ્વજ વંદન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો

vatsalyanews@gmail.com 16-Aug-2019 11:58 AM 119

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વડગામ તાલુકાના ભરોડ ગામે ધ્વજ વંદન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો... જેમાં ગામ ના સરપંચ શ્રી અને ગ્રામ જનોએ હાજરી આપી હતી...રિપોર્ટર. કમલેશ. રાવળ ડીસા..


1