વાંસદા તાલુકામાં મોટીવાલઝર ગામમાં સરપંચ દ્વારા માસ્ક અને સેનેટાઝેશન નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.

વાંસદા તાલુકામાં મોટીવાલઝર ગામમાં સરપંચ દ્વારા માસ્ક અને સેનેટાઝેશન નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.

priteshpatel@vatsalyanews.com 03-Jun-2020 08:32 PM 50

રિપોર્ટર. પ્રિતેશ પટેલવાંસદા તાલુકામાં મોટીવાલઝર ગામમાં સરપંચ દ્વારા માસ્ક અને સેનેટાઝેશન નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.વાંસદા તાલુકાના મોટીવાલઝર ગામે આશરે 5000 જેટલા માસ્ક અને 1200 સેનેટાઝેશન આપવામાં આ....


વાંસદા તાલુકામાં સરદારજી ના પ્રતિમાં ને ફૂલહાર ચઠાવામાં આવ્યો હતો

વાંસદા તાલુકામાં સરદારજી ના પ્રતિમાં ને ફૂલહાર ચઠાવામાં આવ્યો હતો

priteshpatel@vatsalyanews.com 02-Jun-2020 10:20 AM 51

રિપોર્ટર .પ્રિતેશ પટેલવાંસદા તાલુકા ખાતે સ્વામિ વિવેકાનંદ યુવા કેન્દ્ર ના કારીય કરતા દ્વારા વાંસદા ખાતે ગાંધી મેદાન પાસે આવેલ સરદારજી ના પ્રતિમાં ને ફૂલહાર ચઠાવામાં આવ્યો હતો


વાંસદા તાલુકાની પાણી ની સમસ્યા વિશે ચર્ચા કરી

વાંસદા તાલુકાની પાણી ની સમસ્યા વિશે ચર્ચા કરી

priteshpatel@vatsalyanews.com 31-May-2020 12:51 PM 90

રિપોર્ટર .પ્રિતેશ પટેલ.વાંસદા તાલુકાની પાણી ની સમસ્યા વિશે ચર્ચા કરી.પાણી પુરવઠા ના મંત્રી શ્રી કુંવર જી બાવળીયા સાહેબ વલસાડ ડાંગ વાંસદાના સાંસદ્ ડો.કે સી પટેલ,ભારતીય જનતા પાર્ટીના વાંસદા તાલુકાના પ્ર....


ધારાસભ્ય અનંત પટેલ જે કેવડિયા આદિવાસીને વિસ્થાપિત કરવા ઉગ્ર વિરોધ

priteshpatel@vatsalyanews.com 30-May-2020 09:05 PM 93

રિપોર્ટર. પ્રિતેશ પટેલવાંસદા-ચીખલી ના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ જે કેવડિયા આદિવાસી ને વિસ્થાપિત કરવાના વિષે વિરોધ કારીયો હતોકેવડિયા ખાતે આદિવાસી ને એમની પોતાની જમીન માંથી જોર જબરજસ્તીથી બહાર કાઢી મુકવામાં અવ....


વાંસદા તાલુકામાં વણારસીના ખાતે ખરસાણી સંશોધન કેન્દ્રમાં આગ લાગી

priteshpatel@vatsalyanews.com 30-May-2020 11:45 AM 174

રિપોર્ટર. પ્રિતેશ પટેલવાંસદા તાલુકામાં વણારસીના ખાતે ખરસાણી સંશોધન કેન્દ્રમાં આગ લાગી. ખરસાણી સંશોધન કેન્દ્રના પછાડીના વિસ્તારમાં ચોમાસાની અગાઉ કાંટો-કચરો સાફ કરતાં ઉડેલા તણખાંથી આગ લાગી હતી.ફાયર બ્રિ....


દંડકવન આશ્રમ વાંસિયાતળાવ તરફથી 140 લિટર જેટલું છાસનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

priteshpatel@vatsalyanews.com 30-May-2020 08:02 AM 57

રિપોર્ટર. પ્રિતેશ પટેલનવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાના ખાંભલા અને બિલમોડાગામ ખાતે મજૂરી કામ કરતાં મજૂરો ને દંડકવન આશ્રમ વાંસિયાતળાવ તરફ થી 140 લિટર જેટલી છાસ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ ત્યાં....


નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં વાંદરવેલા ગામેના બે દંપતિ રજા આપવામાં આવી

નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં વાંદરવેલા ગામેના બે દંપતિ રજા આપવામાં આવી

priteshpatel@vatsalyanews.com 29-May-2020 02:02 PM 171

રિપોર્ટર. પ્રિતેશ પટેલનવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં વાંદરવેલા ગામેના બે દંપતિ રજા આપવામાં આવી હતી.જે મુંબઈથી આવેલ હતા જેવોનો કોરોના નો કેસ પોઝિટિવ અવેલ હતો તે ઉદિત હોસ્પિટલમાં સારવાર કરવામાં આવેલ હ....


વાંસદા તાલુકાના મોટીવાલઝર ગામે સેનેટાઝેશન કરવામાં આવ્યું

priteshpatel@vatsalyanews.com 29-May-2020 06:36 AM 109

રિપોર્ટર.પ્રિતેશ પટેલવાંસદા તાલુકાના મોટીવાલઝર ગામે સેનેટાઝેશન કરવામાં આવ્યું હતું જે કાંટસવેલમાં જે કોરોનાના કેસ પોઝિટિવ અવીયો હતો જે થી મોટીવાલઝર ગામે રસ્તા પર અને ફાળીયાના વિસ્તારમાં સેનેટાઝેશન કરવ....


નવસારી જિલ્લામાં કોરોનાના  કુલ 5 કેસ નવા નોંધાયા

નવસારી જિલ્લામાં કોરોનાના કુલ 5 કેસ નવા નોંધાયા

priteshpatel@vatsalyanews.com 27-May-2020 08:18 PM 118

ગણદેવી તાલુકાના મોહનપુરના 55 વર્ષના પુરુષગણદેવી તાલુકાના મોહનપુરના 52 વર્ષની મહિલાવાંસદા તાલુકાના યુવાન રિતેશ પટેલ ઉંમર 32 રહે કાંટસવેલ પટેલ ફળીયા જેમનું સેમ્પલ પોઝિટિવ આવ્યુ હતુનવસારીના જુના થાણાના 7....


વાંસદા તાલુકા માં વધુ એક કેસ સુરત ખાતે smc માં નોકરી કરે છે

વાંસદા તાલુકા માં વધુ એક કેસ સુરત ખાતે smc માં નોકરી કરે છે

priteshpatel@vatsalyanews.com 27-May-2020 07:44 PM 141

રિપોર્ટર.પ્રિતેશ પટેલવાંસદા તાલુકા માં વધુ એક કેસ સુરત ખાતે smc માં નોકરી કરે છે યુવાનરિતેશ પટેલ ઉંમર 32 રહે કાંટસવેલ પટેલ ફળીયા જેમનું સેમ્પલ પોઝિટિવ આવ્યુ હતુ.