દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગ નગરીમાં વાપી સેવા સમિતિની સરાહનીય કામગીરી

દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગ નગરીમાં વાપી સેવા સમિતિની સરાહનીય કામગીરી

vatsalyanews@gmail.com 15-Apr-2020 08:20 AM 418

હાલની કુદરતી આપત્તિ સમયે સેવા ભાવિ મિત્રો દ્વારા ૨૫ થી 30 નાના મોટા ટ્રસ્ટોતથા સંસ્થાઓનુ સંકલન કરવામા આવ્યુ. સમગ્ર ભારત દેશમા ફેલાયેલ કોરોના બિમારી સામે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સમગ્ર ભારતમા લોકડાઉનન....


1