વિરમગામ શહેરમાં પત્રકાર મુન્ના વહોરા ની દિકરી ૯૯.૭૯ P.R સાથે ઝળકી

વિરમગામ શહેરમાં પત્રકાર મુન્ના વહોરા ની દિકરી ૯૯.૭૯ P.R સાથે ઝળકી

vatsalyanews@gmail.com 13-Jun-2020 10:02 AM 104

SSC બોર્ડ ની પરીક્ષા ના પરિણામ જાહેર થતા વિરમગામ શહેરમાં પત્રકાર મુન્ના વહોરા ની દિકરી ૯૯.૭૯ P.R સાથે ઝળકીઆરીફ દિવાન દ્વારા...માર્ચ ૨૦૨૦ માં લેવાયેલ ધોરણ ૧૦ SSC બોર્ડ ની પરીક્ષા ના પરિણામ જાહેર થતા વિ....


1